Biosoft (HRM)
Your success is our success.

เป็นแนวทางหลักในการทำงาน และ การคิดค้นวิธีการ และเทคโนลียี อันทันสมัย ของทีมงาน เอชพีเอส บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าของเราล้วนต้องการ "ความสำเร็จ" (Success) ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ช่วยลูกค้าก็จะช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงาน ที่กระชับประสานทุกขั้นตอนการทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

App Store
biosoft on IOS
Play Store
biosoft on android

Who We Are?

บริษัท เอชพีเอส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ซอฟท์แวร์ในประเทศไทยรวมทั้งดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด สิ่งนี้เป็นผลจาก การทุ่มเทความพยายามตลอดปลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากประสิทธิภาพ รูปลักษณ์(Image) และความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และ บริการของบริษัท ทางบริษัทฯได้เริ่มต้น ด้วยความมุมานะบากบั่น ในการอุทิศตนเองเพื่อผลิต Software สำหรับทุก ๆ กลุ่มธุรกิจด้วยปรัชญา "เรามั่นอยู่ในสากลทัศนะที่ว่า เรามุ่งหน้า สร้าง แต่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของบริษัท ที่ว่า ทั้งยังมีราคายุติธรรมเพื่อ ความพึงพอใจของบรรดาลูกค้าอย่างกว้างขวาง" ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เข้มแข็งและเอาใจใส่ ตลอดจนการบรรลุซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองซอฟท์แวร์ต่างๆ แก่ทุกธุรกิจได้อย่างตรงตามความต้องการ.

เจตนารมณ์ (INTENTION).

"Your success is our success" เป็นแนวทางหลักในการทำงาน และ การคิดค้นวิธีการ และเทคโนลียี อันทันสมัย ของทีมงาน เอชพีเอส บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าของเราล้วนต้องการ "ความสำเร็จ" (Success) ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ช่วยลูกค้าก็จะช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงาน ที่กระชับประสานทุกขั้นตอน การทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำมาซึ่งวิธีการทำธุรกิจ ที่มีความโดดเด่น และแตกต่าง ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะทางธุรกิจของลูกค้า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบสนองผู้บริโภคด้วยซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และมีราคาเหมาะสม ซึ่งเจตนารมณ์นี้จะสามารถผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ความเป็นชั้นนำของประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดที่มุ่งมั่นอยู่ในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ นั้น ประกอบด้วยปรัชญาแห่งความพอใจ 2 ประการคือ ความพอใจของลูกค้าจากการที่ได้ซื้อซอฟท์แวร์ของบริษัท และความพอใจขององค์กรในการทุ่มเทการผลิตซอฟท์แวร์ให้เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งความพอใจทั้ง 2 ประการนี้ ต่างเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสมือนกุญแจที่ไขไปสู่ความสำเร็จสูงสุด และด้วยความต้องการในการที่จะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ธุรกิจลูกค้า สิ่งแรกในการเริ่มต้นคือ การสำรวจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สิ่งนี้นำไปสู่ขบวนการที่ได้นำหลักการกลยุทธ์ต่างๆ ที่สร้างสรรค์อันหลากหลายในการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า.

เป้าหมาย (GOAL).

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและแนะนำนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายังเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทยึดมั่น รวมทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการขาย สร้างประสิทธิภาพในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย และค้นคว้าเพื่อเข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า บริษัทฯ เชื่อมั่นในระบบการจัดการแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน รวมถึงการประยุกต์เพื่อนำมาซึ่งความเหมาะสม ดังนั้นเราจึงพยายามสร้างรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ซึ่ง เป็นการผสานวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ คือ การได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากบุคลากรภายในองค์กร ลูกค้า หรือแม้กระทั่งสังคม และเรายังปรารถนาให้ทุกๆ คนรู้สึกถึงความสนุกสนานในการทำงานร่วมกัน.

Biosoft On Web 2017

Packet Biosoft

Biosoft On Windows

Features On Windows โดยคุณสมบัติของไบโอ ซอฟท์ นั้นสามารถช่วยเหลืองาน ในส่วนการบริหารงานบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรายละเอียดของพนักงาน ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอันดับแรกที่ควรคำนึง และยังมีในส่วนของการคำนวณเงินเดือน การบริหารเวลา สวัสดิการ การอบรม และรวมถึง ระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของ การบริหารงานบุคคลขององค์กร.

Biosoft On Web

Features On Web โดยคุณสมบัตของ Biosoft Web จะเน้นในเรื่องการคีย์ลา เนื่องจากสามารถ คีย์ลาได้ง่ายผ่าน Browser

Biosoft On Mobile

Features On Mobile จะเน้นในเรื่องการคีย์ลา เนื่องจากสามารถ คีย์ลาได้ง่ายผ่าน App Biosoft จากในมือถือ

JobApollo

เป็นเว็บสมัครงานทางเลือกใหม่ของเมืองไทย ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติอันชาญฉลาดและทันสมัย

Latest Event

วันเด็ก 2559 ปันรักสู่น้องครั้งที่5 ทางทีมงาน Biosoft ได้ทำการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็กๆที่ผู้ปกครองได้นำพาบุตรหลานของท่านมาที่ สวนรถไฟ ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานมากที่สุดในวันนั้น

  • กิจกรรม
  • แจกไอศครีมกะทิ
  • แจกลูกโป้ง
  • ให้เด็กๆโยนลูกบอลลงตระกร้า เพื่อรับของรางวัล
  • อื่นๆ

ทีมงาน Biosoft ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความสุข ความสบายใจจากกิจกรรมที่ทางเราได้จัดทำขึ้น และยังจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกต่อไป

HPS Intelligence กิจกรรมอื่นๆ

Latest Shots