Biosoft HRM


Biosoft On Windows โดยคุณสมบัติของไบโอ ซอฟท์ นั้นสามารถช่วยเหลืองาน ในส่วนการบริหารงานบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรายละเอียดของพนักงาน ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอันดับแรกที่ควรคำนึง และยังมีในส่วนของการคำนวณเงินเดือน การบริหารเวลา สวัสดิการ การอบรม และรวมถึง ระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของ การบริหารงานบุคคลขององค์กร.

BIOSOFT (HRM)

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS.

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS. เป็นแนวทางหลักในการทำงาน และ การคิดค้นวิธีการ และเทคโนลียี อันทันสมัย ของทีมงาน เอชพีเอส บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าของเราล้วนต้องการ "ความสำเร็จ" (Success) ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ช่วยลูกค้าก็จะช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงาน ที่กระชับประสานทุกขั้นตอนการทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

Featured Features

มีฟังก์ชันการทำงานที่รองรับความต้องการทุกๆด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ biosoft ยังได้ถูกออกแบบโดยเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้และความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด


Easy To Use

การออกแบบระบบงาน biosoft นี้ได้เน้นความสะดวกในการใช้งานเป็นสำคัญ ในแต่ละหน้าจอผู้ใช้จะสามารถกำหนด Menu ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นระบบยังมีฟังก์ชัน Drill down ในทุกหน้าจอที่มีรหัสและชื่อพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดูรายละเอียดของพนักงานได้อีกด้วย

Package

Standard Edition

  • Employee
  • Time Attendance
  • Payroll
More Detail

Professional Edition

  • Employee
  • Time Attendance
  • Payroll และ อื่นๆอีก 2 Module
More Detail

Enterprise Edition

  • Employee
  • Time Attendance
  • Payroll และ อื่นๆอีก 7 Module
More Detail

Customize

เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมจากคุณลักษณะเดิม กรุณาติดต่อที่
อีเมล์ marketing@hpssolution.com หรือโทร 08-6305-3201-03

Module

Employee

สามารถกำหนดรหัสพนักงานและรหัสบัตรรูดหรือสแกนลายนิ้ว ได้เหมือนหรือต่างกันก็ได้ สามารถคำนวณ ระยะเวลาวันผ่านการทดลองงานได้ ทั้ง เป็น วัน เดือน และปี และคำนวณวันที่ผ่าน การทดลองงานได้อัตโนมัติ

Time Attendance

สามารถดึงข้อมูลประวัติพนักงานมาใช้ในส่วนของ Time Attendance ได้อัตโนมัติและกำหนดอัตราการคิด โอที สาย ได้แตกต่างกันและหลายอัตราในกะการทำงาน

Payroll

สามารถคำนวณเงินเดือนพนักงานได้ตามฝ่าย ส่วน แผนก ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน และทุกคน สามารถกำหนดช่วงการคำนวณเงินเดือนได้ สามารถกำหนดอัตราการคิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคิดตามอายุงานได้อัตโนมัติ

Training

กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมได้ไม่จำกัดหลักสูตร สามารถกำหนดหัวข้อในการประเมินพนักงานฝึกอบรบได้ทั้ง คะแนน สามารถรายงานรวมทั้งบริษัทได้ว่าใช้งบประมาณในการอบรมไปเท่าไหร่

Welfare

กำหนดรายละเอียดสวัสดิการได้ไม่จำกัด เช่น อุปกรณ์, ค่ารักษาพยาบาล, ชุดฟอร์ม กำหนดรอบการคิดสวัสดิการได้เองโดยไม่จำเป็นต้องตรงกับรอบการคิดเงินเดือนก็ได้

Recruitment

สามารถเก็บประวัติผู้สมัครงานได้ไม่จำกัดสามารถเก็บหลักฐานการประกอบการสมัครงานได้สามารถบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ของพนักงานได้

Evaluate

สามารถกำหนดหัวข้อการประเมินผลการทำงานได้เองสามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดคะแนนการประเมินผลการทำงานของพนักงานได้

Add On

สามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Biosoft Mobile ในการลา/ขอโอที และ CheckIn Application แอพพลิเคชั่นลงเวลาเข้าออกงาน หรือไซต์งานได้

OverView

Biosoft Document Feature

Download เอกสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Biosoft HRM On Window Base ได้ที่นี่

Download Document